Kredyt obrotowy dla firm

W dzisiejszych czasach, zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach na świecie funkcjonowanie przedsiębiorstw (niezależnie od ich wielkości) w dużym stopniu opiera się finansowaniu ich bieżącej działalności z tzw. kredytu obrotowego. To krótkoterminowe zobowiązanie finansowe, zwane również kredytem odnawialnym, zaciągane jest przez firmy głównie na pokrycie opłat związanych z ich zaopatrzeniem, wyposażeniem, sprzedażą oraz świadczeniem różnego rodzaju usług. W niektórych przypadkach kredyty obrotowe wiążą się również ze spłatą zadłużenia danego przedsiębiorstwa.

Krótkoterminowy kredyt dla firm na finansowanie ich bieżącej działalności na rynku wypłacany jest przez banki jednorazowo lub w transzach po spełnieniu przez dane przedsiębiorstwo określonych wymogów. Warto również dodać, iż w przypadku posiadania rachunku bieżącego w tym samym banku, w którym udzielany jest taki kredyt, przedsiębiorca może liczyć na jego uzyskanie w tzw. linii kredytowej po 12 miesiącach działalności (kredyt odnawialny dla firm w rachunku bieżącym). Samo przyznanie kredytu obrotowego zależne jest jednak od takich czynników jak między innymi: jego wysokość wraz z oprocentowaniem (koszt kredytu obrotowego), okres kredytowania, stopień ryzyka oraz kondycja finansowa danej firmy.

Decyzja o podjęciu kredytu na finansowanie działalności przedsiębiorstwa powinna być przede wszystkim bardzo dokładnie przemyślana. Dotyczy to zarówno nowych firm debiutujących na rynku (kredyt obrotowy na start), jak i tych z dłuższym stażem. Przed złożeniem stosownego wniosku o przyznanie takiej pożyczki w renomowanym banku,warto prześledzić wszelkie dostępne oferty, opierając się o ranking kredytów obrotowych czy chociażby kalkulator rat kredytu. Innym rozwiązaniem jest również skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy kredytowego, który pomoże w doborze odpowiedniej oferty do indywidualnych potrzeb klienta biznesowego.

Innym, niemniej popularnym sposobem na finansowanie potrzeb firmy jest również zaciągnięcie kredytu nieodnawialnego. W przeciwieństwie do jego odnawialnego odpowiednika, wiąże się on jednak z brakiem możliwości „powtórnego wykorzystania spłaconej części udzielonego kredytu”.